Блог

Търсене в сайта

c_300_300_16777215_00_Снимка_1_500x380.jpg

Проблемът

Първите успешни опити за премахване на окосмяване с помощта на медицински лазери са правени още през 1963 година, но честите изгаряния на кожата съпровождащи терапията са били причината за преустановяването им. Всъщност основите на съвременната концепция за лазерна епилация са поставени през 1983 година с публикуването на статията „Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation“ от Anderson и Parish в списание “Science”. 

Тази научна публикация поставя основите на Теорията за селективна фототермолиза, която обяснява по какъв начин лазерното лъчение взаимодейства с биологичните тъкани.Теорията за селективна фототермолиза ни дава знанието, с помощта на което можем да постигнем основните цели в лазерната медицина – безопасност, ефективност и селективност. Казано по друг начин, медицинските лазери могат да увреждат определени структури до степен на унищожаване (селективност и ефективност), като едновременно с това не засягат здравите тъкани и не се отразяват на общото здраве на пациента (безопасност). Именно тези принципи са в основата на множество разработки, дело на екипи от лекари, физици и инженери, довели до появата на лазерни системи, които успешно се използват в медицината за лечение на разнообразни заболявания и състояния, включително и лазерната епилация.

Първите успешни опити за рутинно използване на медицински лазери за премахване на нежелано окосмяване датират от 90-те години на миналия век. Изключително големия интерес, който пациентите проявиха към тази медицинска услуга завари както медицинската общност, така и производителите на лазери неподготвени. В резултат на лавинообразно засилващото се потребителско търсене се появиха множество машини със съмнителни качества, и лазерната епилация излезе извън сферата на контролираната медицинска дейност. Липсата на адекватна държавна регулация направи процеса напълно неуправляем.

Хаос цари и в терминологията, която се използва в публичното пространство. Определения като „лазерна епилация“, „фотоепилация“, “IPL епилация“, “лазерно обезкосмяване“, „домашна лазерна епилация“ и много други се използват безкритично за рекламни цели и предизвикват пълно объркване. Оказва се, че потребителите на услугата са най-често или неинформирани, или дезинформирани. Казано по друг начин, те или не знаят за какво точно си харчат парите, или са с погрешни очаквания за услугата, която закупуват.

Един от социалните ангажименти на професията „лекар“ е да информира обществеността, като прави медицинското познание разбираемо и достъпно. Това е целта на тази статия. Без да навлизам в медицинските детайли на лазерната епилация, предлагам ясни термини на български език, които да опишат процеса и да създадат реалистични очаквания в потребителите на услугата.

Терминология

„Лазерна епилация“ – процес, при който чрез използването на лазерна светлина се нарушава нормалният растеж на космите. Крайният ефект е или отлагане на израстването на космите, или тяхното изчезване.

„(IPL) фотоепилация“ – процес, при който чрез използването на нелазерна светлина се нарушава нормалният растеж на космите. Крайният ефект е или отлагане на израстването на космите, или тяхното изчезване. Абревиатурата преди „фотоепилация“ е без значение. Различните компании използват различни съкращения, но принципът на действие е един и същ.

„Окончателна (перманентна) лазерна епилация“ – медицинска дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква значително намаляване (над 85%) на видимото окосмяване в третираната област. Този ефект се задържа за период по-дълъг от една година след последната процедура, без да са необходими поддържащи процедури.

„Трайна лазерна епилация“ – козметична дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

„Домашна лазерна епилация“ – самостоятелно извършвана козметична дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

“Окончателна (IPL) фотоепилация“ - медицинска дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква значително намаляване (над 85%) на видимото окосмяване в третираната област. Този ефект се задържа за период по-дълъг от една година след последната процедура, без да са необходими поддържащи процедури.

„Трайна  (IPL) фотоепилация“ – козметична дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

„Домашна (IPL) фотоепилация“ – самостоятелно извършвана козметична дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

  Окончателна лазерна или (IPL) фотоепилация  Трайна лазерна или (IPL) фотоепилация Домашна лазерна или (IPL) фотоепилация
Един месец след една процедура Липса на видимо окосмяване Изразено разреждане на видимото окосмяване Слабо разреждане на видимото окосмяване
Три месеца след една процедура Изразено разреждане на видимото окосмяване Възстановяване на видимото окосмяване Възстановяване на видимото окосмяване
Три месеца след шеста процедура Видимо окосмяване, не повече от 15% от началния брой на космите в третираната област. Видимо окосмяване -около 80% от космите в третираната област.
Непълно възстановяване.
Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване.
Една година след шеста процедура Видимо окосмяване, не повече от 20% от началния брой на космите в третираната област. Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване. Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване.

 

Трябва да се има предвид, че човешкият организъм е прекалено сложна структура и конкретните цифри в таблицата не трябва да се разглеждат като абсолютни. Принципът, обаче остава непроменен – окончателната лазерна и (IPL) фотоепилация водят до липса на космен растеж, докато трайната и домашната лазерна и (IPL) фотоепилация само го забавят в различна степен, без да могат да гарантират окончателен ефект.

Апарати

Използваните в практиката апарати се различават значително по своята ефективност и надеждност. Лазерите, с които може да се прави лазерна епилация, подредени от най-ефективен към по-слабо ефективен са само три вида - александритни, диодни и NdYAG. За фотоепилация се използват източници на нелазерна светлина, които се отличават по технически характеристики и се означават с различни абревиатури, най-популярната от които е IPL. Всъщност зад огромното разнообразие от търговски наименования на апарати за лазерна и фотоепилация се крие един от тези четири вида.

Много по-важно е апаратите да се разграничават според тяхната ефективност:

  • Медицински апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те обикновено са големи и тежки, за да бъдат достатъчно мощни. С тях може да се постигне ефект както на окончателна, така и трайна лазерна и фотоепилация, в зависимост от настройките. Тоест, покупката на подобен апарат трябва да бъде последвана от адекватно обучение на медицинските специалисти, които ще работят с него. Тези мощни устройства имат потенциал както за превъзходен ефект, така и за сериозни странични действия;
  • Козметични апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те са с по-малък размер и по-достъпни като цена, защото са по-маломощни. С тях може да се постигне основно трайна лазерна епилация и фотоепилация. Въпреки че са по-маломощни от медицинските апарати, те притежават достатъчен потенциал за сериозни изгаряния на кожата и тежки увреждания на зрението, при неспазване на правилата за безопасна работа с тях;
  • Домашни апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те са много компактни и евтини. Мощността им е нищожна в сравнение дори с козметичните апарати, заради идеята да бъдат напълно безопасни. С тях се постига трайна лазерна и фотоепилация, но ефектът е по-краткотраен, сравнен с този на козметичните апарати.Все пак, те са способни да увредят зрението, ако светлината, която излъчват попадне директно в незащитено око.

Ефект

Окончателна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне с достатъчно мощни (медицински) лазери и апарати за фотоепилация, които трябва да бъдат настроени адекватно. Трябва да се имат предвид цвета и дебелината на космите и кожата в третираната област, както и анатомичните особености. Различните региони на кожата реагират по различен начин на лазерната и нелазерната светлина. Процесът на настройки е сложен, отнема време и може да се наложат няколко посещения, преди да се извърши първата процедура. Самата процедура е сравнително бавна, извършва се само при отсъствие на тен (пигментация по кожата) и е свързана с известен дискомфорт. Крайният ефект след около шест процедури е намаляване на видимото окосмяване в третираната област с не по-малко от 85%, като този ефект се задържа години (поне 18 години по наши наблюдения), без да са нужни каквито и да са поддържащи процедури.

Трайна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне с козметични апарати за лазерна и фотоепилация. Процедурите са бързи, почти безболезнени и могат да се извършват при наличие на тен.Крайният ефект е забавяне на космения растеж – космите в третираната област изчезват обикновено за 2-3 месеца, след което се появяват отново в началния си вид. След множество (повече от 10-20) подобни процедури е възможно косменият растеж да се забави за повече от 3 месеца или дори малка част от космите да спрат да се появяват. Трайна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне и с медицински апарати за лазерна и фотоепилация, когато се настроят адекватно.

Домашна лазерна епилация и фотоепилация се постига с домашни апарати за епилация и фотоепилация. Процедурите са значително по-дълги, а периодите в които не се наблюдава окосмяване са доста по-кратки, сравнено с трайната лазерна епилация. Може да се очаква липса или разреждане на окосмяването за около месец след процедурата. След множество (повече от 10-20) подобни процедури е възможно косменият растеж да се забави за повече от месец. Много малко вероятно е дори минимална част от космите да изчезнат окончателно.

В заключение

Искрено се надявам тази статия да внесе яснота както в терминологията касаеща лазерната епилация, така и в очакванията и намеренията на хората, които обмислят или се подлагат на подобни процедури. Разбира се, далеч съм от мисълта, че съм изяснил напълно темата за лазерната епилация. Очаквайте бъдещи публикации, които ще засягат различни специфични проблеми, като например лазерна епилация на пациенти с хормонални проблеми, лазерна епилация на „трудни“ области, лазерна епилация на светли и руси косми, лазерна епилация при пациенти с кожни заболявания, лазерна епилация при деца и тийнейджъри, странични действия след лазерна епилация, опасности за персонала, извършващ лазерна епилация и много други.

Д-р Евгени Христозов е основател, собственик и главен дерматолог в дерматологични центрове “Lege Artis”. Започва работа с дерматологични лазери през 1995 година, а през 1999 година първи в България въвежда лазерната епилация в дерматологичната практика. През 2013 година основава и марка, специално за лазерна епилация – “EpiPro”, основана на собствено ноу-хау за окончателна лазерна епилация. Както “Lege Artis”, така и “EpiPro” са запазени марки.

Коментари  

# установка обезвоживания осадкаbbzGeofipt 28-06-2019 06:04
У нас вы найдете ЛОС, а также блок биологической загрузки купить, мы можем произвести Подбор оборудования для обустройства скважины. Бурение скважин на воду, Оценка запасов подземных вод, Ремонт систем водоснабжения.

В Сервисе для вас естьв продажу(услуги) КОЛОДЦЫ , Резервуары и емкости прямоугольные, Мешалка на заказ, Система механического обезвоживания осадка (мешочного типа), Поворотные колодцы, Листовая загрузка, Скиммеры для очистки жидкости от нефтепродуктов, масел, жиров, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые питатели, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Канализационные насосные станции (КНС), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Балки, Закладные, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Песколовки тангенциальные, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Винтовые насосы, ВОДОПОДГОТОВКУ Озонаторы и хлотаторы, а также все для автомойки Автомойки на базе песчанно-гравийной фильтрации.

У нас проектирует, производит Автономнау канализацию.

обезвоживание осадка сточных вод также блок биологической загрузки блоки биологической загрузки для очистных сооружений
Отговор | Докладвай на администратор
# Cleaning lady WilliamsburgCleanGeofipt 17-07-2019 23:14
What do you feel when you tidy up your home? Certainly you are overwhelmed with a sense of pride, complete satisfaction, as well as happiness, as if you mosted likely to a SPA beauty salon, did a new manicure or wash your vehicle.

Our firm provides you to existing yourself and your family an actual present - to purchase housemaid as well as obtain genuine satisfaction without doing anything! Our cleaning firm cleans up homes in Manhattan.

House cleanings put things in order, completely dry as well as wet clean, eliminate dust, laundry dishes, windows as well as floors, iron clothes and reprise a lot of other family chores. Take advantage of one-time solutions house cleaning service New York City or participate in a permanent service contract.
Purchasing our cleaning company such as maids new york, you save your time and physical toughness. We understand how to beat the very stubborn spots on any kind of surfaces, damage rust and provide the furnishings its initial look.

We provide only competent maids with experience in our cleaning business, which was learnt our firm, went to actual clients for various kinds of cleaning, as well as has experience in the family members.
In our work, we utilize just hypoallergenic and also safe detergents, so if you have little kids or animals, you can not worry.
You just require to leave a demand to ensure that we can explain as well as tell you everything in detail. Call us, write to us and also we will certainly put your home in order.

Maids near me NY - maids new york
Отговор | Докладвай на администратор
# Лазерна епилация - концепцияArchie 16-09-2019 00:02
I see you don't monetize epipro.eu, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month with new monetization method.

This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: murgrabia's tools

Also visit my site BestDeanna: https://CleverMarti.blogspot.com
Отговор | Докладвай на администратор
# Лазерна епилация - концепцияJohnny 16-09-2019 23:52
Hi. I have checked your epipro.eu and i see you've
got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank hi
in google. But you can fix this issue fast. There
is a tool that rewrites articles like human, just search in google: miftolo's tools

Here is my web page: DanielBig: https://SilviaFix.blogspot.com
Отговор | Докладвай на администратор

Добавете коментар


Запишете час

EpiPro София

кв. Лозенец, ул. Любата 12, оф. 4
 
🕔 Работно време: 
Понеделник 10:00 - 18:00 ч.   
Вторник 11:00 - 19:00 ч.
Сряда 08:30 - 19:00 ч.
Четвъртък 11:00 - 19:00 ч.
Петък 08:30 - 19:00 ч.
Събота 09:00 - 17:00 ч.
Неделя почивен ден

EpiPro Стара Загора 

ул. Цар Калоян 18 - партер
 
🕔 Работно време: 
Понеделник  10:00 - 19:00 ч.
Вторник 10:00 - 19:00 ч.
Сряда 10:00 - 19:00 ч.
Четвъртък 10:00 - 18:00 ч.
Петък 10:00 - 19:00 ч.
Събота 10:00 - 18:00 ч.
Неделя почивен ден

Уеб дизайн М-Дизайн Студио

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Повече Ok